Nhưng lần lên đỉnh sung sướng với bố chồng

#1#2 Zoom+ 87

khỏi đôi chân thẳng của cô. Kéo cái quần lót ren màu hồng xuống, đám lông mềm mại, mượt mà vuốt ve môi hắn chỉ đường cho hắn tiến xuống cái bướm trắng hồng, xuống cái khe hẹp thẳng đã long lanh nước. Hắn quét cái lưỡi vào giữa cái khe, miết miết vào cái đầu nhân bướm đỏ hồng, đầu lưỡi cuốn lấy đầu nhân đi vào trong. Môi hắn đón những giọt nước trong tinh khiết vào miệng thưởng thức. Những giọt lóng lánh trong vắt tiến theo khe bướm thấm ướt xuống dưới, lưỡi hắn lần theo.

Xem thêm