Con dâu hiếu thảo banh lồn cho bố chồng địt,

#1#2 Zoom+ 145

Con dâu hiếu thảo banh lồn cho bố chồng địt,, Bảo nhỏ là một trong những thằng nhóc có tiềm năng trở thành đại ca nhất mà tôi từng biết. Nó lì lợm, ít ngại va chạm, rất lanh và đặc biệt nhất, Hôm nay con dâu cho bố chồng làm mình mang thai sống vô cùng tình cảm. Coi cái mặt nó lấc cấc vậy chớ nói chuyện nghe rất lọt tai, chuyện gì ra chuyện đó và hễ anh em có chuyện nhờ, nó ít khi nào vắng mặt. Tôi cũng được tính thuộc vô dạng anh em của nó chứ bộ. Bảo nhỏ chỉ lớn hơn tôi một tuổi, nhưng nhìn cách nó điều đào, thâu tiền phế.

Xem thêm